Udtalelse


Trine Tramm, Overlæge, ph.d. (patolog med speciale i brystkræft), Aarhus Universitetshospital:

Jeg kan med et mangeårigt kendskab til Michael Christensen varmt anbefale AIM4s planlagte forløb for kvinder, der har gennemgået behandling for brystkræft. Michael har en solid uddannelse i Pilates med specialviden om træning af folk med diverse helbredsproblemer, herunder også af kvinder med brystkræft eller i efterforløbet heraf. Michaels træning er velplanlagt og foregår i et altid varmt og rummeligt miljø med øje for hver enkelt kursusdeltagers behov og udfordringer.


I DBCGs (Dansk Brystkræft Gruppe) nye anbefalinger vedrørende fysisk træning er det anført, at patienter i kemoterapibehandling kan have gavn af Pilates. Endvidere har en systematisk gennemgang (meta-analyse) fra 2018 af 7 studier vurderet sikkerhed og effekt af Pilates hos patienter med fremskreden brystkræft. Overordnet fandtes en positiv effekt af Pilates på parametre som f.eks. livskvalitet, fysisk funktion og omfang af arm, uden at utilsigtede hændelser blev rapporteret (https://www.dmcg.dk/siteassets/kliniske-retningslinjer---skabeloner-og-vejledninger/kliniske-retningslinjer-opdelt-pa-dmcg/dbcg/dbcg_fys-tra-kemo_admgodk201120.pdf).